top of page

JURIDISKS BRĪDINĀJUMS

.

Saskaņā ar informācijas pienākumu, kas ietverts 11. jūlija Likuma 34/2002 par informācijas sabiedrības un elektroniskās komercijas pakalpojumiem 10. pantā, mēs paziņojam, ka uzņēmums, kam pieder tīmekļa domēns, ir TWICEBRUSH CO., LIMITED (turpmāk tekstā THE UZŅĒMUMS) ar adresi šiem mērķiem West Town Road, Hangji Industrial Park, Yangzhou China, un ar Eiropas delegācijas biroju Calle Pintores 53, Edificio 1, 29649 Mijas Costa, Spānija. Vietnes saziņas e-pasts: jackgeng@twicebrush.com.

VISPĀRĒJAS TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

.

Uz šīs vietnes, kā arī apakšdomēnu un / vai direktoriju (turpmāk kopā saukta par "Vietni") izmantošanu attiecas gan šie vispārējie lietošanas nosacījumi, gan viņu pašu īpašie nosacījumi (turpmāk - "Nosacījumi"). Privātpersonas ”), kas atkarībā no gadījuma var regulēt noteiktu tajā piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Tādēļ pirms šo pakalpojumu izmantošanas Lietotājam arī rūpīgi jāizlasa gan šis juridiskais paziņojums, gan attiecīgā gadījumā attiecīgie īpašie nosacījumi. Tāpat uz Vietnes lietošanu attiecas arī visi paziņojumi, lietošanas noteikumi un instrukcijas, kuras, UZŅĒMUMA ietvaros Lietotājam paziņojot, aizstāj, papildina un / vai pārveido šos Vispārīgos lietošanas nosacījumus. Vietni vai jebkuru no vietnēm, kas iekļautas vietnē, Lietotājs pauž savu bezierunu piekrišanu šiem Vispārējiem lietošanas noteikumiem.

Tāpēc, ja šajā juridiskajā paziņojumā sīki izklāstītie apsvērumi nav jūsu līgumā, lūdzu, neizmantojiet vietni, jo jebkāda tās vai tās pakalpojumu vai satura izmantošana nozīmē, ka tiek akceptēti šajā tekstā ietvertie juridiskie noteikumi. .

.

UZŅĒMUMS patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas Vietnē, lai atjauninātu, labotu, pārveidotu, pievienotu vai dzēstu Vietnes vai tās noformējumu. Vietnes saturs un pakalpojumi tiek periodiski atjaunināti. Tā kā informācija netiek atjaunināta nekavējoties, iesakām vienmēr pārbaudīt Vietnē apkopotās informācijas, pakalpojumu un satura pareizību un pareizību. Tāpat nosacījumi un noteikumi, kas ietverti šajā juridiskajā paziņojumā, var atšķirties, tāpēc mēs aicinām jūs pārskatīt šos noteikumus, kad atkārtoti apmeklējat vietni.

Šīs lapas saturs (ieskaitot attēlus) ir tikai informatīvs un nenozīmē līguma piedāvājumu, kā arī tas nav oficiāla un saistoša informācija UZŅĒMUMAM. Tāpēc UZŅĒMUMS nav atbildīgs par kļūdām, izmaiņām vai izlaidumiem, kas tajā var būt, neatkarīgi no tā, vai tie radušies, piegādājot datus, izmantojot regulāras procedūras, vai nepareizas piekļuves vai izmantošanas dēļ, vai informācijas avotu piegādes avotu dēļ, vai informācijas trūkuma dēļ. informācijas atbilstība reāllaikam, lai ne UZŅĒMUMS, ne kāds no tā darbiniekiem vai vadītājiem nebūtu atbildīgs par jebkāda veida kaitējumu vai kaitējumu jebkāda iemesla dēļ, kas var rasties no iepriekš minētajiem apstākļiem.

.

Piekļuve dažām šīs vietnes sadaļām vai sadaļām var novirzīt jūs uz citām UZŅĒMUMA lapām, kurās jūs atradīsit arī atbilstošos Vispārējos lietošanas nosacījumus un Privātuma politiku, visas tās atbilst šajā lapā esošajām.

LIETOTĀJA NOSACĪJUMI

Vietnes izmantošana piedēvē Vietnes lietotāja (turpmāk "Lietotājs") stāvokli un nozīmē pilnīgu un bez atrunu pieņemt visus noteikumus, kas iekļauti gan šajā juridiskajā paziņojumā, gan konfidencialitātes politikā.

LIETOTĀJA ATBILDĪBA

Lietotājs piekrīt izmantot Vietnes pakalpojumus saskaņā ar šajā Juridiskajā paziņojumā izteiktajiem noteikumiem, būdams atbildīgs par to pareizu izmantošanu. Neskarot zemāk izklāstīto, Lietotājs apņemas neizmantot Vietni pakalpojumu sniegšanai, reklāmas veikšanai vai komerciālai izmantošanai.

LIETOTĀJA SNIEGTO DATU PATIESĪBA

Dažiem piedāvātajiem pakalpojumiem ir nepieciešama iepriekšēja Lietotāja reģistrācija, kuras lietošanai jums jāreģistrējas kā UZŅĒMUMA tīmekļa vietnes Lietotājam, pirms reģistrējoties pakalpojumam, laikā pirms reģistrēšanās pakalpojumā jāizlasa un skaidri jāpieņem nosacījumu reģistrācija un Privātuma politika .

.

Visai Lietotāja sniegtajai informācijai jābūt patiesai. Šiem nolūkiem Lietotājs garantē visu to datu autentiskumu, kurus viņš paziņo, aizpildot reģistrācijai un piekļuvei noteiktiem pakalpojumiem nepieciešamās veidlapas. Lietotāja pienākums būs arī visu UZŅĒMUMAM sniegto informāciju pastāvīgi atjaunināt, lai tā vienmēr reaģētu uz Lietotāja reālo situāciju. Jebkurā gadījumā Lietotājs būs atbildīgs tikai par jebkādiem nepatiesiem vai neprecīziem apgalvojumiem un par zaudējumiem, kas nodarīti UZŅĒMUMAM vai trešajām personām sniegtās informācijas dēļ.

.

Ikviens, kurš sūta paziņojumus šai vietnei vai tās īpašniekiem, būs atbildīgs par to saturu, arī par to patiesumu un precizitāti, un UZŅĒMUMS nav atbildīgs par trešo personu ievadīto informāciju un saturu. Tomēr un ievērojot Art. Likuma Nr. 34/2002 par informācijas sabiedrības un elektroniskās komercijas pakalpojumiem 11. un 16. pantu UZŅĒMUMS padara sevi pieejamu visiem lietotājiem, varas iestādēm un drošības spēkiem, lai aktīvi sadarbotos atsaukšanas vai tās gadījumā. Bloķējot visu saturu, kas varētu ietekmēt vai ir pretrunā ar valsts vai starptautiskajiem tiesību aktiem, trešo personu tiesībām vai tikumību un sabiedrisko kārtību. Gadījumā, ja lietotājs uzskata, ka vietnē ir kāds saturs, uz kuru varētu attiecināt šo klasifikāciju, lūdzu, nekavējoties informējiet par to vietnes īpašnieku.

TŪLĪTU ZIŅOŠANAS IESPĒJU (ČATU) IZMANTOŠANA.

UZŅĒMUMS nav atbildīgs par saturu, kas, pārkāpjot šos Vispārīgos lietošanas nosacījumus, un jebkurš cits, kas regulē vai var regulēt jebkuru no Uzņēmuma vietnē piedāvātajiem pakalpojumiem, puses var tikt nosūtītas, tikai Lietotājs ir atbildīgs par to pašu patiesumu un likumību.

UZŅĒMUMS nav atbildīgs par iespējamo izmantošanu vai saturu, ko var nosūtīt un / vai apskatīt, izmantojot tūlītējās ziņojumapmaiņas sistēmu (tērzēšanu). Nevienu informāciju un / vai saturu, ko var ievadīt un / vai apskatīt, izmantojot šo iespēju, nevar saprast kā UZŅĒMUMA saturu vai to, ka UZŅĒMUMS par tiem nav atbildīgs. Neskatoties uz visu iepriekš minēto, tā patur tiesības atsaukt piekļuvi šai iespējai, ja ir zināšanas par tās nepareizu izmantošanu, ko saprot kā nelegāla satura ieviešanu vai pretrunā ar tikumību un sabiedrisko kārtību, kā arī gadījumā, ja tā atrodas tā paša izmantošana, kas kaitē vai varētu kaitēt uzņēmuma tēlam.

VIETNES SATURA IZMANTOŠANA

Lietotājs apņemas neizmantot Vietni vai tajā vai ar tās starpniecību piedāvātos pakalpojumus, lai veiktu darbības, kas ir pretrunā ar likumiem, morāli, sabiedrisko kārtību, kas kaitē trešo personu tiesībām un interesēm vai jebkādā citā veidā var sabojāt, atspējot, pārslogot , pasliktināt vai kavēt vietnes normālu izmantošanu.

.

Lietotājs, kas rīkojas pret UZŅĒMUMA tēlu, labu vārdu vai reputāciju, kā arī tas, kurš nelikumīgi vai krāpnieciski izmanto Vietnes dizainu, logotipus vai saturu un / vai jebkādā veidā pārkāpj Vietnes intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības vai par tā saturu un pakalpojumiem, būs atbildīgs UZŅĒMUMAM par tās darbību. Šeit izklāstītajos nolūkos saturu, neierobežojot šo sarakstu, saprot kā tekstus, fotogrāfijas, grafikas, attēlus, ikonas, tehnoloģijas, programmatūru, saites un citu audiovizuālu vai skaņas saturu, kā arī to grafisko dizainu un pirmkodus. Lietotājs jo īpaši piekrīt atturēties no:

.

1. a) Pavairot, kopēt, izplatīt, padarīt pieejamu vai jebkādā citā veidā publiski paziņot, pārveidot vai pārveidot Saturu, ja vien jums nav atbilstošo tiesību īpašnieka atļaujas vai ja tas nav likumīgi atļauts;

.

2. b) Dzēsiet, manipulējiet vai jebkādā veidā mainiet UZŅĒMUMA vai tā īpašnieku tiesību rezervēšanas autortiesības un citus identifikācijas datus.

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA UN RŪPNIECISKĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Gan Vietnes noformējums, gan tās pirmkodi, kā arī tajā redzamie logotipi, preču zīmes un citas atšķirības zīmes pieder UZŅĒMUMAM vai sadarbības struktūrām un ir aizsargātas ar attiecīgajām intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesībām. Tāpat attēlus, logotipus un melodijas utt. Aizsargā attiecīgās intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības. saturs UZŅĒMUMA serverī. Nekad nevar saprast, ka Vietnes un / vai tajā piedāvāto pakalpojumu izmantošana vai piekļuve tai dod Lietotājam tiesības uz iepriekšminētajām preču zīmēm, tirdzniecības nosaukumiem un / vai atšķirības zīmēm.

.

Tās izmantošana, reproducēšana, izplatīšana, publiska saziņa, pārveidošana vai jebkura cita līdzīga vai līdzīga darbība ir pilnībā aizliegta, ja vien uzņēmums nav skaidri atļāvis. Lietotājam piešķirtā licence jebkura šīs vietnes satura izmantošanai ir ierobežota ar minētā satura lietotāja lejupielādi un tā profesionālu izmantošanu, ja iepriekšminētais saturs paliek neskarts.

UZŅĒMUMS paziņo, ka ievēro trešo personu intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības; Tādēļ, ja uzskatāt, ka šī vietne, iespējams, pārkāpj jūsu tiesības, lūdzu, sazinieties ar UZŅĒMUMU pa šo e-pasta adresi jackgeng@twicebrush.com.

RĀMJI

UZŅĒMUMS nepārprotami aizliedz "ietvaru" veikt vai trešām personām izmantot jebkādus citus mehānismus, kas maina tās vietnes dizainu, oriģinālo konfigurāciju vai saturu.

PRIVĀTUMS

UZŅĒMUMS ievēro Organizēto likumu 15/1999 par personas datu aizsardzību un visiem citiem spēkā esošajiem noteikumiem šajā jautājumā, kā arī uztur personas datu konfidencialitātes politiku, kas galvenokārt raksturo to, kā UZŅĒMUMS izmanto personas datus, Lietotāju. ir sīki informēts par būtiskiem šādas izmantošanas apstākļiem un par drošības pasākumiem, kas tiek piemēroti viņu personas datiem, lai nepieļautu nepilnvarotu trešo personu piekļuvi tiem.

.

Tādējādi gadījumā, ja lietotājs savus personas datus sniedz ar jebkādiem līdzekļiem, viņš tiek informēts un dod skaidru piekrišanu viņu personas datu iekļaušanai UZŅĒMUMĀ esošajos automatizētajos failos un to automatizētā apstrādē, ieskaitot tos, kas paredzēti tiem ka UZŅĒMUMAM ir piekļuve, pārlūkojot šo vietni, komerciālu vai reklāmas paziņojumu sūtīšanas nolūkos. Minēto datu saņēmēji būs UZŅĒMUMA komerciālie un tehniskie dienesti. Minētās komerciālās darbības var veikt pa e-pastu vai citu līdzvērtīgu elektronisko saziņas līdzekli. UZŅĒMUMA privātuma politika jebkurā gadījumā nodrošina piekļuves, labošanas, atcelšanas, iebildumu un, attiecīgā gadījumā, apstrīdēšanas tiesību izmantošanu saskaņā ar spēkā esošajos tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem, neskarot tiesības, kas palīdz UZŅĒMUMS izbeigt attiecīgo līgumu vai operāciju, ja minētie dati ir svarīgi, lai tie būtu veiksmīgi, lai varētu izmantot e-pastu, kas adresēts jackgeng@twicebrush.com.

Lietotājs piekrīt, ka datus drīkst pārsūtīt tikai šajā juridiskajā paziņojumā minētajiem mērķiem uz zīmoliem, kurus tas pārstāv, vai jebkurai tās sadarbības struktūrai. Tāpat lietotājs piekrīt, ka UZŅĒMUMS vai tā līdzstrādnieki nosūta viņam informāciju par visiem produktiem vai pakalpojumiem, kurus viņi tirgo. Lietotāja piekrišana, lai viņa datus varētu apstrādāt vai pārsūtīt šajā punktā noteiktajā veidā, vienmēr ir atsaucama bez atpakaļejoša spēka saskaņā ar Organisko likumu 15/1999.

Sīkdatnes

UZŅĒMUMS drīkst izmantot “sīkdatnes”. Sīkdatnes ir teksta faili, kurus datori nosūta uz jūsu cieto disku, lai nodrošinātu jūsu datoram ātrāku piekļuvi izvēlētajai tīmekļa lapai. UZŅĒMUMA "sīkdatņu" mērķis ir personalizēt mūsu piedāvātos pakalpojumus, sniedzot jums informāciju, kas varētu jūs interesēt. "Sīkdatnes" neiegūst informāciju no jūsu datora un nenosaka jūsu atrašanās vietu. Ja, neskatoties uz to, jūs nevēlaties, lai cietajā diskā tiktu instalēts "sīkfails", mēs lūdzam jūs konfigurēt sava datora pārlūkprogrammu kā tos nesaņemt. Tomēr mēs norādām, ka jebkurā gadījumā vietnes darbības kvalitāte var pasliktināties.

KĀ PARAMETRĒT DATORA SĪKDATNES?

Šī lieta attiecas uz visām apmeklētajām vietnēm. Šo parametru noteikšanu var veikt jebkurā laikā un no jebkura interneta pārlūka, skatiet pārlūkprogrammas izvēlni Palīdzība. Daži piemēri zemāk:

Internet Explorer ™: atveriet izvēlni Rīki un pēc tam atlasiet Interneta opcijas; noklikšķiniet uz cilnes Privātums un pēc tam atlasiet vajadzīgo līmeni.

Firefox ™: atveriet izvēlni Rīki un pēc tam atlasiet Opcijas; noklikšķiniet uz cilnes Privātums, pēc tam atlasiet vēlamās opcijas.

Chrome ™: atveriet iestatījumu izvēlni, pēc tam atlasiet Iestatījumi; noklikšķiniet uz Papildu parametri, pēc tam uz Satura parametri, pēc tam atlasiet vajadzīgās opcijas.

Safari ™: atlasiet Safari> Preferences, pēc tam noklikšķiniet uz Security; noklikšķiniet uz Skatīt sīkfailus, pēc tam atlasiet vēlamās opcijas.

UZŅĒMUMA ATBILDĪBA

Vietnes ļaunprātīga izmantošana

KOMPĀNIJA. ir izveidojis šo vietni, lai izplatītu savu darbību un atvieglotu piekļuvi saviem pakalpojumiem, bet nevar kontrolēt tās izmantošanu citā veidā, nekā paredzēts šajā juridiskajā paziņojumā; Tāpēc par piekļuvi vietnei un par tajā ietvertās informācijas pareizu izmantošanu ir atbildīgs tas, kurš veic šīs darbības, UZŅĒMUMS nav atbildīgs par nepareizu, nelikumīgu vai nolaidīgu lietotāja lietošanu, ko Lietotājs to var izmantot, kā arī par zināšanām, ka Neautorizētas trešās personas no šīs klases, nosacījumi, īpašības un apstākļi, kādos lietotāji var izmantot Vietni un pakalpojumus. Tāpat UZŅĒMUMS nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kas var būt saistīti ar Lietotāja uzdošanos par trešās personas personību jebkāda veida saziņā, kas tiek veikta, izmantojot Vietni.

.

Satura izmantošana

UZŅĒMUMS godprātīgi nodrošina visu savas Vietnes saturu un darīs visu iespējamo, lai tie būtu pastāvīgi atjaunināti un aktuāli; Tomēr UZŅĒMUMS nevar uzņemties nekādu atbildību par tādu Lietotāju izmantošanu vai piekļuvi, kuri ir ārpus vietnes darbības jomas, uz kuru Vietne ir vērsta, un kuru galīgā atbildība būs Lietotājam.

.

Vīruss

UZŅĒMUMS apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai mēģinātu garantēt Lietotājam, ka tās Vietnē nav vīrusu, tārpu, Trojas zirgu un tamlīdzīgu elementu. Tomēr šie pasākumi nav nekļūdīgi un tāpēc nevar pilnībā garantēt šādu kaitīgu elementu neesamību. Līdz ar to UZŅĒMUMS nav atbildīgs par zaudējumiem, ko tie varētu radīt Lietotājam.

.

Tehnoloģiskās nepilnības

UZŅĒMUMS ir noslēdzis visus nepieciešamos līgumus savas Vietnes nepārtrauktībai un darīs visu iespējamo, lai tas neciestu pārtraukumus, taču tas nevar garantēt ne tehnoloģisku kļūmju, ne Vietnes un tajā esošo pakalpojumu pastāvīgu pieejamību. Un līdz ar to tā neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, ko var radīt pieejamības trūkums un piekļuves kļūmes, ko izraisa tīkla atvienošana, sadalīšana, pārslodze vai kritums, kas nav attiecināms uz UZŅĒMUMU.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA

Spēkā būs likumi, kas rodas strīdu vai pretrunu gadījumā attiecībā uz noteikumiem, kas veido šo juridisko paziņojumu, kā arī visi jautājumi, kas saistīti ar šīs Eiropas vietnes pakalpojumiem. Jebkura konflikta atrisināšanai, kas var rasties Vietnes apmeklējuma laikā vai tajā piedāvāto pakalpojumu izmantošanas laikā, UZŅĒMUMS un Lietotājs vienojas iesniegt Malagas tiesnešiem un tiesām.

SAITES VAI HIPERLINK

UZŅĒMUMS nodrošina piekļuvi citām tīmekļa lapām, kuras, mūsuprāt, varētu jūs interesēt. Šo saišu mērķis ir tikai atvieglot tādu resursu meklēšanu, kas jūs varētu interesēt, izmantojot internetu. Tomēr dažas no šīm lapām nepieder UZŅĒMUMAM, un to saturs netiek pārskatīts, tāpēc UZŅĒMUMU nekad nevar uzskatīt par atbildīgu par tām, par saistītās lapas darbību vai iespējamiem zaudējumiem. Kas var rasties no piekļuves vai to izmantot.

Jebkuras tīmekļa lapas vai e-pasta adreses saite uz vietni nav atļauta, izņemot gadījumus, kad uzņēmums ir saņēmis skaidru rakstisku pilnvarojumu. Turklāt minētajām saitēm ir jāatbilst šādiem nosacījumiem: (a) saites var būt tikai uz šīs vietnes sākumlapu vai galveno lapu; (b) saites izveidošana nenozīmēs nekādu vienošanos, līgumu, sponsorēšanu vai ieteikumus, ko uzņēmums, kas izveido saiti, UZŅĒMUMS, ja vien tas nav iegūts no attiecīgajām līgumattiecībām starp pusēm.

Jebkurā laikā UZŅĒMUMS var atsaukt iepriekšējā punktā minēto pilnvarojumu, nenorādot iemeslu. Šajā gadījumā lapai, kas izveidoja saiti, tā nekavējoties jāsvītro, tiklīdz tā saņem paziņojumu par atļaujas atsaukšanu no UZŅĒMUMA.

.

ATTĒLI

UZŅĒMUMS TWICEBRUSH CO., LIMITED nekad neveic grafisku, māksliniecisku vai programmēšanas darbu, bet tā vietā savā tīmekļa vietnē slēdz līgumu ar dažādu mārketinga aģentūru (trešo personu ārpus uzņēmuma) attēlu pārvaldību. Ja uzskatāt, ka šī vietne, iespējams, pārkāpj jūsu tēlu vai mākslinieciskās tiesības, lūdzu, sazinieties ar UZŅĒMUMU pa šo e-pasta adresi jackgeng@twicebrush.com (TWICEBRUSH CO., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību). Ja tā, mēs noņemsim ietekmēto vizuālo saturu maksimāli 72 stundas. TWICEBRUSH CO., LIMITED nekad nav un nebūs atbildīgs par attēlu izvēli vai izcelsmi tīmeklī, jo tirdzniecības uzņēmums ir noslēdzis līgumu (lai veiktu minēto tīmekļa darbu) un ārējais (mūsu uzņēmumam) būtu vienīgais un pēdējais atbildīgais par teica izvēle. Noņemot apšaubītos attēlus no tīmekļa (pēc ietekmētās trešās puses pieprasījuma), pieprasījuma process tiks pabeigts, neskarot COMPANY TWICEBRUSH CO., LIMITED, kas vienmēr būs rīkojusies godprātīgi. Gadījumā, ja skartā puse to pieprasa un UZŅĒMUMS TWICEBRUSH CO., LIMITED uzskata to par piemērotu, ar līgumu noslēgtā mārketinga uzņēmuma kontaktinformācija tiks nosūtīta pa e-pastu.

ILGUMS UN IZBEIGŠANA

Vietnes un citu tajā piedāvāto pakalpojumu sniegšanai principā ir nenoteikts ilgums. UZŅĒMUMS tomēr var jebkurā laikā pārtraukt vai pārtraukt Vietnes pakalpojuma un / vai jebkura pakalpojuma sniegšanu, neskarot to, kas šajā sakarā tika sniegts attiecīgajos Īpašajos nosacījumos. Šim nolūkam UZŅĒMUMS paziņos par šo apstākli pakalpojuma piekļuves ekrānā, iepriekš brīdinot piecpadsmit dienas.

.

UZŅĒMUMS arī patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji modificēt Vietnes noformējumu un nosacījumus, kā arī tās pakalpojumus un tās lietošanai nepieciešamos nosacījumus.

bottom of page